آرشیو موزیک

دانلود آهنگ جدید

سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان خواست تا سی و یکم اردیبهشت ماه صورت معاملات فصلی سال 1396 را به این سازمان ارایه کنند.
به گزارش شنبه سازمان امور مالیاتی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی اعلام کرد: آن دسته از مودیان مشمول ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که اطلاعات معاملات همه فصول سال 1396 خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند، جرایم مقرر قانونی آنان قابل بخشش است.
غلامرضا قبله ای از مودیان خواست ارسال اطلاعات را به ساعات پایانی اردیبهشت ماه موکول نکنند؛ زیرا با توجه به حجم زیاد اطلاعات ممکن است مشکلات بروز کند.
به گزارش ایرنا، ماه های خرداد و تیرماه هر سال موعد ارایه صورت های مالی مودیان برای پرداخت مالیات های مستقیم سالیانه است.
 

رپ

Comments are closed.