آرشیو موزیک

دانلود آهنگ جدید

آئین‌نامه تائید فرایند اعتبار بخشی دوره‌های آموزشی علوم پزشکی دبیرخانه‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت به تصویب رسید.
به گزارش مهر، به نقل از وزارت بهداشت، بر مبنای این آئین‌نامه همه دبیرخانه‌های معاونت آموزشی موظف شدند تا پایان سال ۹۷، آئین‌نامه‌های اعتباربخشی دوره‌های آموزشی مربوط به خود را جهت تصویب به شورای گسترش ارائه کنند.
شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در دویست‌ و شصت‌ و ششمین جلسه‌ی این مرکز با تاسیس چند مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده و همچنین راه‌اندازی تعدادی رشته/ مقطع در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی موافقت کرد.
براساس مصوبات جلسه اردیبهشت ماه دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، همه دوره‌های آموزشی کشور در چارچوب زمانی مشخص و بر اساس استانداردهای از قبل اعلام شده، مورد اعتباربخشی قرار می‌گیرند.

رپ

Comments are closed.